Mitsubishi Motors luôn đề cao khả năng bảo vệ an toàn cho người sử dụng xe. Kèm theo đó là những tính năng an toàn tiên tiến nhất như ASC, ABS, EBD, ESS, HSA, DHC…